ועד אגודת הגו הישראלית 2022

○○○○○

אמיר פרגמן, יו"ר

ראם בן דוד

עלי ג'בארין

טל מיכאלי

שירה כהן

ועדת ביקורת 2022

○○○○○

יהל אור

גיל גקר