ועד אגודת הגו הישראלית 2022

○○○○○

אמיר פרגמן, יו"ר

טל מיכאלי, גזבר

ורד חנקין

רוסלן ליידרמן

עומר אשכנזי

גיא אבנהים

ועדת ביקורת 2022

○○○○○

יהל אור

אאור שרף