ועד אגודת הגו הישראלית 2022

○○○○○

 אמיר פרגמן, יו”ר האגודה

טל מיכאלי, גזבר

ורד חנקין, מנהלת אתר

רוסלן ליידרמן

עומר אשכנזי

 גיא אבנהים

ועדת ביקורת 2022

○○○○○

יהל אור

אאור שרף