All rights reserved to Nadav Tzelnicker

חוקים סיניים מדריך למתחילים

 קצת רקע על המשחק
גו הוא משחק אסטרטגיה לשני שחקנים, בו השחקנים נלחמים להקיף ולשלוט ביותר שטח מהיריב

את החוקים אפשר להסביר במספר דקות, אך את המשחק שנובע מהם אפשר ללמוד חיים שלמים בלי להפסיק לגלות דברים חדשים
וכל זה תוך כדי שהוא נחשב למשחק העתיק ביותר שמשוחק באופן רציף עד היום, מקורו בסין והוא בן 2500 שנה לפחות

התחלת המשחק
השחקנים מחליטים מי מקבל את האבנים השחורות ומי מקבל את האבנים הלבנות
הלוח מתחיל ריק, השחקן עם האבנים השחורות מתחיל את המשחק ומניח אבן על אחד הצמתים בלוח
השחקנים ממשיכים בתורות כשכל אחד בתורו מניח אבן מהצבע שלו על צומת פנוי בלוח. ברגע שאבן
הונחה היא לא יכולה לזוז. היא תישאר שם עד סוף המשחק או עד שתאכל

חוקי אכילה
:קבוצות אבנים
אבנים סמוכות זו לזו (מחוברות בקווים, כלומר לא באלכסון) נחשבות “מחוברות” ואוסף של אבנים מחוברות נקרא קבוצת אבנים

דוגמא לשתי קבוצות

אבנים באלכסון לא מחוברות

נקודות חופש
כל צומת ריק שסמוך לקבוצת אבנים (לא באלכסון) נחשב “נקודת חופש” של קבוצת האבנים (שימו לב שבקצה הלוח יש פחות נקודות חופש!)

קבוצה עם שמונה נקודות חופש (מסומנות בעיגול)

כשלקבוצת אבנים אין נקודות חופש היא “נאכלת” ויורדת מהלוח

נשארה נקודת חופש אחת

הקבוצה נאכלה

איסור התאבדות
אסור לשחק אבן שאין לה נקודות חופש, אלא אם האבן מבצעת אכילה


אסור לשחור לשחק בצמתים המסומנים

מותר ללבן לשחק במרכז כי האבן מבצעת אכילה


(ko) חוק הקו
אסור לשחק אבן שתחזיר את הלוח לעמדה שכבר הייתה
רלוונטי כמעט רק לצורות הבאות

_____________

_____________

בשלושת המצבים האלו לאחר ששחור אכל אבן לבנה אסור ללבן לאכול את האבן בחזרה כי הוא יחזיר את הלוח
לעמדה שהייתה לפני ששחור שיחק
אך לבן יכול לשחק בצומת אחר ובתור הבא שלו לאכול את האבן כי הלוח יהיה במצב שונה
למצבים אלו קוראים קו

סיום המשחק
במקום לשחק אבן שחקן רשאי לומר “פאס” ולהעביר את תורו (זה יקרה כשיחליט שאין לו מה להרוויח יותר)
חיים: אבן או קבוצת אבנים נחשבת “חיה” אם היריב לא יוכל לאכול אותה גם אם ימשיכו לשחק
ניקוד: לאחר ששני השחקנים אמרו “פאס” זה אחר זה, המשחק נגמר וסופרים את הנקודות
הניקוד של כל שחקן הוא מספר הצמתים שבשליטתו

:צומת נחשב בשליטה של שחקן במצבים הבאים
יש בצומת אבן חיה מהצבע שלו
הצומת ריק ומוקף באבנים חיות מהצבע שלו
יש הסכמה בין השחקנים שאם ימשיכו לשחק יקבלו את מקרה 1 או 2

אם השחקנים לא מגיעים להסכמה לגבי השליטה או אילו אבנים חיות הם ימשיכו לשחק עד שהמצב ברור
(למתחילים מומלץ להמשיך לשחק עד שמגיעים למקרה 1 או 2)
כשהתקבלה הסכמה לגבי השליטה סופרים את הנקודות והשחקן עם יותר נקודות מנצח

קומי (komi)
כדי לאזן את היתרון ששחור מקבל מכך שהוא מתחיל אפשר לשחק עם קומי שזה אומר שלבן מקבל תוספת
נקודות בסוף המשחק (בד”כ 7.5 כשהחצי הוא למניעת תיקו)

:דוגמאות למשחקים גמורים (בלי קומי)

שחור מנצח ב-1

לבן מנצח ב-11

שחור מנצח ב-3