תחרויות ואירועי גו

○○○○○

ארוע השיא של השנה ותחרות הגו הגדולה ביותר!

ליגת הגו הישראלית

טורניר אינטרנטי לכל הרמות!

טורניר פסח

טורניר גו שמכריע על ייצוג בתחרות הKPMC.
בשיתוף עם מרכז תרבות קוריאה

גו על הבר

אחת לחודשיים ערב כיף בפושן בר,
כי בירות אוכל ומשחקים זה שילוב מנצח

כרגע לא פעיל בגלל הקורונה