ועד אגודת הגו הישראלית 2020

○○○○○

אמיר פרגמן, יו"ר

לבב פרבר תס

תאיר חמיאל

טל מיכאלי

עלי ג'בארין

ראם בן דוד

אוריאל מייזליש

אלעד ציפר (פרש)

ועדת ביקורת 2020

○○○○○

יהל אור

ערן ברנשטיין